Hoe werkt het

Wanneer u het ene jaar een veel hoger inkomen uit werk en woning hebt dan het andere jaar,
dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan iemand met een gelijkmatig verdeeld inkomen.
Ter compensatie kunt u in zo’n geval gebruik maken van de middelingregeling, die een meer gelijkmatige belastingheffing beoogt. Bij middeling telt u het inkomen van 3 aaneengesloten jaren
op en deelt de uitkomst daarna door 3. Vervolgens wordt over dat nieuwe inkomen per jaar
de belasting berekend. Leidt deze berekening tot een verschil dat groter is dan € 545,- (drempel), dan krijgt u het meerdere terug.

U kunt voor belastingteruggave in aanmerking komen als u aan een aantal regels voldoet.
Zo geldt de regeling alleen voor box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning. Verder wordt er altijd gemiddeld over drie aaneengesloten kalenderjaren, vanaf 2001 (het jaar waarin deze regeling is ingevoerd). De belastingaanslagen over deze drie jaren moeten door de Belastingdienst definitief zijn opgelegd. Wanneer u over een van deze jaren geen aangifte hoefde te doen,
dan moet het belastbare inkomen over het betreffende jaar vooraf worden berekend.

Wanneer u aan alle voorwaarden voldoet, moet er een schriftelijk een verzoek tot middeling worden ingediend bij de Belastingdienst, vergezeld van een berekening van de middeling.

 

 

inkomstenbelasting, belasting, teruggaaf, middeling, inkomens, teruggaaf inkomstenbelasting, middeling inkomens, ib, wisselende inkomens